Školné pro žáky Victoria School 

výuka v nultém ročníku od 9:00 10 000,-Kč/ školní měsíc
výuka na prvním stupni od 9:00 10 000,-Kč/školní měsíc
výuka na druhém stupni od 8:10 10 000,-Kč/školní měsíc


Rodiče tak hradí za školní rok školné ve výši 100.000,-Kč, a to ve dvou stejných splátkác. První splátka za měsíc září až leden následujícího školního roku je splatná do 31.5., druhá splátka za měsíce únor až červen probíhajícího školního roku do 30.11. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě.

Ranní i odpolední družina na prvím stupni je pro naše žáky ZDARMA (v ceně školného).

Pro platby využijte č.ú.: Fio Banka a.s., č.ú.: 2600668054/2010. 
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Přihlášku ke studiu - Registrační kartu najdete zde. 

V případě zájmu o zápis do 1. třídy či nultého ročníku 2018/20119 prosíme čtěte dále zde.

V případě zájmu o přestup do jiných ročníků prosíme o vyplnění registrační karty a o zaslání na email: svobodova@victoria-school.cz nebo nás kontaktujte na tel 737 456 654.