Název projektu: Podpora inkluze ve Victoria School

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001166

Anotace: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

 

 logolinkinkluze