T Ý M      N A Š Í     Š K O L Y

 

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatelka školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Janicka

Jana Svobodová, DiS.
provozní manažerka

motto: "Za každým mrakem svítí slunce"

Vystudovala diplomatické služby a public relations. Manažerské zkušenosti získala v CzechTrade, veletržní správě ABF a.s. a jako projektová manažerka Hospodářské komory ČR, mimo jiné na projektu dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Trexima. Šest let žila a pracovala v zahraničí, a proto dokáže velmi ocenit znalosti cizích jazyků u malých dětí, na které klade důraz u svých dvou synů.

200 Matej

Mgr. Matěj Žák
ředitel Victoria School ZŠ a MŠ, třídní učitel 2. třídy

motto: "Není důležité změnit celý svět, ale jen kousek kolem sebe"

Po absolvování studia speciální pedagogiky a vychovatelství na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem působil 7 let jako učitel u dětí s těžkým mentálním postižením na Základní škole speciální v Malešicích, poté dalších 6 let jako učitel prvního stupně na základní škole v Klánovicích. Od roku 2012 byl ředitelem klánovické mateřské školy. Má dvě dcery a ve volném čase se nejraději věnuje sportu, především basketbalu, který hraje více než 30 let.

200 Jana

Mgr. Jana Černá
vedoucí kanceláře ředitele a metodik školní prevence

motto: "Vše, co je podstatné, se děje každodenním nepozorovatelným růstem"

Vystudovala Psychosociální studia a Sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiích byla lektorkou primární protidrogové prevence na školách a lektorkou školních ekologických výukových programů. Organizační a řídící schopnosti získala díky svému dlouholetému působení v oblasti marketingu a má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací firemních akcí.

200 Martina

Mgr. Martina Lehoučková
třídní učitelka 3. třídy

motto: "Dělej vše, jak nejlépe umíš"

Vystudovala obor učitelství biologie a zeměpisu na ZČU v Plzni, ale již při studiích nastoupila učit do druhé třídy na základní škole v Bečově nad Teplou a zjistila, že mezi dětmi na prvním stupni se jí líbí mnohem víc. V letech 2006 – 2010 působila jako učitelka v Masarykově základní škole v Praze 9 – Újezdě nad Lesy na prvním stupni, kde učila 1. – 3. třídu. Po narození dcery objevila kouzlo pedagogiky paní Marie Montessori. Absolvovala několik kurzů s touto tématikou a také kurz Respektovat a být respektován. V roce 2013 se stala spoluzakladatelkou a lektorkou bilingvní Montessori školky Montík v Klánovicích. Tři roky vedla kroužek Montessori inspirace pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 3 roky. V roce 2018 dokončila studium rozšiřující její aprobaci o učitelství pro 1. stupeň základní školy. V současné době studuje diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 6 – 12 let. Má ráda svou rodinu, svou práci, tanec a přírodu.

200 Ta

Táňa Svobodová
třídní učitelka 1. třídy

motto: "Tím, že učíme jiné, učíme sebe - Seneca"

Má moc ráda děti. Práce učitelky jí dopřává s nimi prožívat každý den jejich úspěchy, radosti i starosti. Může jim pomáhat, když to potřebují a má odpovědnost za veškerá dění ve třídě. Učí 16 let a stále ji to baví. Během své praxe získala zkušenosti se žáky vyžadující podpůrná opatření. Nyní studuje speciální pedagogiku – učitelství na Univerzitě J. A. Komenského.

200 Lada

Lada Šnejdrlová
třídní učitelka 4. třídy

motto: "Today will be amazing so wake up and smile. Positivity is a choice that becomes a lifestyle"

Studovala, žila a pracovala v Jižní Karolíně, USA. Je držitelkou jazykového certifikátu CPE (Certificate of Proficiency in English), instruktorkou Zumby, aerobiku a body stylingu. Má dlouholeté zkušenosti jako soukromý lektor angličtiny a své dvě děti s manželem vychovávají bilingvně i když jsou oba Češi (Lada na děti již od narození mluví pouze anglicky).

200 Pavlna

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.
třídní učitelka 5. třídy, vlastivěda a dějepis

motto: "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - Antoine de Saint-Exupéry"

Vystudovala obor etnologie (národopis) na FFUK v Praze, kde také získala doktorát. V letech 1991-2000 pobývala v oblasti tajgy na území Centrální Sibiře, studovala tradice a kulturu kočovných pastevců sobů. V dalších letech se věnovala výzkumům v republice Tuva na území Ruska, navštívila Uzbekistán, Ingušsko (Kavkaz), Peru, Kostariku, Čínu, muzea v New Yorku. Pod jménem Pavlína Brzáková napsala řadu knih. K pedagogice ji přivedla osobní zkušenost ze spoluzakládání základní školy a zájem o děti s poruchami učení. V letech 2015-17 žila v Republice Kosovo, kde její děti navštěvovaly mezinárodní školu. S rodinou procestovala Balkánský poloostrov. Český jazyk a vlastivědu učila děti doma. Po návratu absolvovala kurz asistenta pedagoga a věnovala se dětem s diagnózou ADHD a vývojová dysfázie. Napsala knihu Kryštof ÁDéHáDě. V současné době studuje pedagogické vědy na Jihočeské Univerzitě.

200 Iva

Ivana Němečková
třídní učitelka 0. třídy

motto: "Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho rybařit, dáš mu potravu na celý život." 

Vystudovala zdravotní školu obor dětské sestra a má mnohaletou pedagogickou praxi a zkušenosti s lektorskou činností nejen v oblasti plavání, od miminek až po školní věk. Je absolventkou kurzů " Montessori pedagogiky", seminářů "Prožitkové pedagogiky " a certifikovaný absolvent "MISP instruktor/hands - on respect" - masáže do škol. K dětem přistupuje se zájmem, respektem, laskavou důsledností a hlavně pravdivě.

200 Michal

Mgr. Michal Návara
třídní 7. třídy, český jazyk a výchova k občanství

motto: " ... "

Druhostupňový učitel českého jazyka a výchovy k občanství.  Původem z Tábora a má za sebou již více než 6 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. 

200 Markta

Mgr. Markéta Tichá
třídní 6. třídy, zeměpis

motto: "......."

jeff200

Jeff Goodhall
rodilý mluvčí, učitel Aj

motto: "....."

Energický a věčně usměvavý, takový je Jeff.  Sympaťák původem ze Skotska  má dlouholetou pedagogickou praxi s dětmi všech věkových kategorií, manuální zručnost a smysl pro humor - tím si získává děti každý den. On sám je otcem tříleté holčičky. 

200 Georg

Georg Freese
rodilý mluvčí, učitel Aj a Hv

motto: "Fun and Learning"

Certifikovaný učitel angličtiny (TEFL).  Již 4 roky žije a vyučuje v Praze. Pracoval s dětmi od 4 do 21 let. Jeho zálibou je psaní příběhů, oblíbené jídlo hamburgry, oblíbená hudba klasický rock a oblíbené slovo: "Vážně???"

200 Emily

Emily Platt
rodilá mluvčí, učitelka Aj

motto: "I teach to enable, enliven, and encourage. (Učím abych umožnila, oživila(rozproudila) a povzbudila)"

Absolvovala úspěšně zkoušku TEFL. Emily je pozitivni a soucitná učitelka z USA. Přestěhovala se do Prahy v roce 2017 a má zkušenosti s učením dětí různého věku. Jako učitelka usiluje o začlenění umění, pohybu a přirozenosti do svých hodin aby vytvořila dynamické a příjemné prostředí pro učení. Ve volném čase se ráda věnuje své zahrádce na balkóně, pěší turistice, cvičí jógu, čte a objevuje nová místa v Praze. Toto je její první rok ve Victoria School.

 foto v příštím týdnu

Luke Spencer
rodilý mluvčí, učitel Aj

motto: "..."

Absolvoval úspěšně zkoušku TEFL.

 Ana

Ana Raez Mayor
rodilá mluvčí, učitelka Špj

motto: "Follow your dreams and never give up"

Učitelka španělštiny původem z Ubedy ve Španělsku. V dubnu přijela do Prahy přímo z USA, kde žila se svou rodinou od roku 2015, kvůli práci manžela. Má dvě děti, které mají rády jazyky, sporty a cestování. Miluje Prahu pro její historii a jídlo, ráda ji ukazuje své rodině a přátelům ze Španělska. Oblíbeným místem je orloj, kvůli dějinám a legendám, oblíbeným českým jídlem je guláš. Moc ráda učí a neumí si představit, že by dělala něco jiného. Empecemos !!

200 Jarmila

Mgr. Jarmila Horníčková
přírodopis a výchova ke zdraví

motto: "Čím víc toho vím, tím víc vím, že nic nevím - Sokrates"

Absolvovala PřF UK obor Ochrana životního prostředí a PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Pracovala v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zejména v procesu EIA. Praxi ve školství má více než 8 let. Vždy ji zajímala příroda. Ráda cestuje a velkou zálibou jsou labradorští retrieveři. Má chovatelskou stanici.

200 Lachim

Michal Šíp - Lachim
výuka venku

motto: "Každý den je mým oblíbeným dnem – HI BI KÓRE KODŽICU"

200 Radka

Ing. Radka Nováková
matematika 4., 5. třída

motto: "Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji."

Vystudovala ČVUT. Má tři dospělé syny. 5 let dělala asistentku pedagoga a vede kroužky Hokusy pokusy a Hry a logika. Kromě jiného ji baví matematika, čeština, fyzika, angličtina, karetní a deskové hry, logické úlohy, pokusy, chůze po lese, … a také učení a učení se.

200 Petr

Bc. Petr Dolejška
matematika 6.třída

motto: "..."

 foto v příštím týdnu

Mgr. Václav Vašmucius
matematika 7. třída

motta: "Nejdůležitější ze všeho pro člověka je zůstat člověkem každý den - Čingiz Ajtmatov", "Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba - Karel Havlíček Borovský" a "Genialita je pouze neomezená schopnost soustředění - neznámý autor"

Narodil se v posledním století minulého tisíciletí. Nikdo už mu dnes nevěří, že byl krásné dítě. Základní školu úspěšně dokončil hned na první pokus. Toto se mu podařilo zopakovat i na gymnáziu a následně i na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň. Prošel školami v jižních i severních Čechách a pak zakotvil v Praze, ale stále se mu stýská po rodné hroudě v Čechách západních. Zajímá se o přírodu, historii, je tak trošku knihomol a sběratel informací. Na rozdíl od svého okolí se považuje za manuálně zručného.