TÝM NAŠÍ ŠKOLY

200 dana

Ing. Dana Robertson 
zřizovatel školy

motto: "S úsměvem jde všechno lépe"

Dlouholetá manažerská zkušenost paní Robertson z různých oborů podnikání vnáší do zázemí a chodu školy cit pro detail a kompaktní řád. Je maminkou dvou dcer a dokáže přesně postihnout potřeby dětí. Posouvání  dětských horizontů s něžností a porozuměním je pro ni samozřejmostí.

200 Janicka

Jana Svobodová, DiS.
provozní manažerka

motto: "Za každým mrakem svítí slunce"

Vystudovala diplomatické služby a public relations. Manažerské zkušenosti získala v CzechTrade, veletržní správě ABF a.s. a jako projektová manažerka Hospodářské komory ČR, mimo jiné na projektu dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společností Trexima. Šest let žila a pracovala v zahraničí, a proto dokáže velmi ocenit znalosti cizích jazyků u malých dětí, na které klade důraz u svých dvou synů.

 Foto v příštím týdnu

Mgr. Matěj Žák
ředitel Victoria School ZŠ a MŠ, třídní učitel 2. třídy

motto: "Není důležité změnit celý svět, ale jen kousek kolem sebe"

 Foto v příštím týdnu

Mgr. Lada Šnejdrlová
třídní učitelka 4. třídy

motto: "......................................"

foto v příštím týdnu

Mgr. Martina Lehoučková
třídní učitelka 3. třídy

motto: ".........................."

foto v příštím týdnu

Táňa Svobodová
třídní učitelka 1. třídy

motto: "......................"

 

foto v příštím týdnu

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.
třídní učitelka 5 třídy, vlastivěda a dějepis

motto: "Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - Antoine de Saint-Exupéry"

Vystudovala obor etnologie (národopis) na FFUK v Praze, kde také získala doktorát. V letech 1991-2000 pobývala v oblasti tajgy na území Centrální Sibiře, studovala tradice a kulturu kočovných pastevců sobů. V dalších letech se věnovala výzkumům v republice Tuva na území Ruska, navštívila Uzbekistán, Ingušsko (Kavkaz), Peru, Kostariku, Čínu, muzea v New Yorku. Pod jménem Pavlína Brzáková napsala řadu knih. K pedagogice ji přivedla osobní zkušenost ze spoluzakládání základní školy a zájem o děti s poruchami učení. V letech 2015-17 žila v Republice Kosovo, kde její děti navštěvovaly mezinárodní školu. S rodinou procestovala Balkánský poloostrov. Český jazyk a vlastivědu učila děti doma. Po návratu absolvovala kurz asistenta pedagoga a věnovala se dětem s diagnózou ADHD a vývojová dysfázie. Napsala knihu Kryštof ÁDéHáDě. V současné době studuje pedagogické vědy na Jihočeské Univerzitě.

foto v příštím týdnu

Ivana Němečková
třídní učitelka 0. třídy

motto: "Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho rybařit, dáš mu potravu na celý život." 

Vystudovala zdravotní školu obor dětské sestra a má mnohaletou pedagogickou praxi a zkušenosti s lektorskou činností nejen v oblasti plavání, od miminek až po školní věk. Je absolventkou kurzů " Montessori pedagogiky", seminářů "Prožitkové pedagogiky " a certifikovaný absolvent "MISP instruktor/hands - on respect" - masáže do škol. K dětem přistupuje se zájmem, respektem, laskavou důsledností a hlavně pravdivě.

jeff200

Jeff Goodhall
rodilý mluvčí, učitel Aj

motto: "....."

Energický a věčně usměvavý, takový je Jeff.  Sympaťák původem ze Skotska  Má dlouholetou pedagogickou praxi s dětmi všech věkových kategorií, manuální zručnost a smysl pro humor - tím si získává děti každý den. On sám je otcem tříleté holčičky. 

 foto v příštím týdnu

Georg Freese
rodilý mluvčí, učitel Aj a Hv

motto: "....................."

Certifikovaný učitel angličtiny, TEFL. 

 foto v příštím týdnu

Emily Platt
rodilá mluvčí, učitelka Aj

motto: "..."

Absolvovala úspěšně zkoušku TEFL.

 

Luis Martínez Moreno
učitel

motto: "Věřte v učení!"

Temperamentní a zábavný Luis pochází ze španělské Malagy. Jeho vysokoškolská studia byla zaměřena na anglickou filologii a získal i magisterský diplom pro výuku španělštiny cizincům. Má zkušenosti s prací se studenty různého věku, se soukromými a skupinovými třídami v několika jazykových školách, jako je Caledonian, Glossa a Presto.

200 Michal

Mgr. Michal Návara
český jazyk a výchova k občanství

motto: " ... "

Druhostupňový učitel dějepisu, českého jazyka a výchovy k občanství.  Původem z Tábora a má za sebou již více než 5 let pedagogické praxe. Za zdokonalováním anglického jazyka vyrazil až do vzdálené Austrálie, kde pobýval tři roky. V tomto školním roce rozřířil náš pedagogický tým zatím pouze na částečný úvazek.

 foto v příštím týdnu

Mgr. Markéta Tichá
zeměpis

motto: "......."

 foto v příštím týdnu

Mgr. Jarmila Horníčková
přírodopis a výchova ke zdraví

motto: "..."

 foto v příštím týdnu

Ing. Radka Nováková
matematika

motto: "..."

 foto v příštím týdnu

Bc. Petr Dolejška
matematika

motto: "..."

Marcela

Mgr. Marcela Blahnová
suplující paní učitelka

motto: "Dívej se jen na dobré vlastnosti člověka"

Učitelka na ZŠ a speciální pedagog. Pracovala jako odpovědná redaktorka učebnic pro speciální školy a vysokoškolských textů v oboru speciální pedagogiky. Má dlouholeté zkušenosti v práci na základní škole, kde působila jako učitelka 1. stupně a výchovný poradce. Mnoho cenných zkušeností získala jako odborný poradce při nápravě poruch učení. Respektuje individuální přístup k dětem. Má ráda hudbu, cyklistiku, lyžování – je lyžař. instruktorkou. Je maminkou dvou dospělých dětí.