Přijímací řízení do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Pro tento rok škola přijímá 18 žáků k plnění povinné školní docházky. "Rozhodnutí o přijetí" je vyvěšeno na vstupních dveřích školy a níže této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

 Kritéria pro přijetí:

1) školní zralost    20 bodů
2) sourozenec ve Victoria School   2 body
3) dítě z Victoria School MŠ   5 bodů
4) dítě z nultého ročníku Victoria School    3 body
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte ve druhém kole, kde budeme zjišťovat předpoklady pro skupinovou a samostanou práci.

 

 

Zápis do Victoria School MŠ

Pro školní rok 2018/19 byly do Victoria School MŠ přijaty tyto děti:

VS072018 VS032018 VS042018
VS022018 VS062018 VS012018
  VS052018   

Rodiče budou kontaktováni mailem s návrhem smlouvy. Těšíme se na viděnou