ŠKOLNÍ ZRALOST

Co by mělo dítě umět před vstupem do školy

Ø obouvat, zouvat, zašněrovat boty
Ø oblékat se, svlékat, skládat a poznat své věci
Ø rozepínat a zapínat si knoflíky, zipy
Ø zapnout aktovku, dát ji na záda
Ø mít základní sociální návyky – umýt si ruce po použití WC a před jídlem
Ø jíst příborem
Ø znát své jméno a příjmení, vědět jména rodičů
Ø znát nejkratší cestu do školy, opatrně přecházet vozovku
Ø jasně a přesně vyslovovat
Ø správně držet tužku, sedět správně při psaní, klidně a pozorně nasluchat, reagovat na zadaný úkol
Ø počítat do šesti
Ø poznat barvy
Ø rozlišit nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu
Ø poznat základní geometrické tvary
Ø kreslit tužkou a pastelkami, malovat vodovými barvami
Ø vystřihnout obrázek nůžkami

Čemu bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy

Ø po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
Ø vedeme dítě k tomu, aby pozorně naslouchalo předčítání pohádek
Ø vyžadujeme, aby dítě reagovalo na zadaný úkol
Ø pomáháme udržet pozornost při výkonu činností
Ø zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
Ø zvykáme dítě na to, aby dokončilo započatou práci
Ø vedeme je k tomu, aby si po hře po sobě uklidilo
Ø vedeme je k tomu, aby si všímalo svého okolí a pozorovalo změny
Ø učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
Ø navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát
Ø pomáháme dítěti se sdílením, trpělivě nasloucháme
Ø podporujeme dítě v aktivitách pozitivní motivací
Ø učíme dítě adekvátní samostatnosti
Ø podporujeme dítě v rozhodováí a vyrovnávání se s následky
Ø učíme dítě pozitivním postojům k sobě a okolí