Formuláře ke stažení

 

Formulář k uvolnění žáka z vyučování v případě, že žák opouští školu bez doprovodu rodiče. Zde

 

Formulář k uvolnění žáka do tří dnů - schválení třídním učitelem. Zde

 

Formulář k uvolnění žáka nad tři dny - schválení ředitelem školy. Zde

 

Přihláška na školu v přírodě 2.- 6. třída. Zde

 

Přihláška na školu v přírodě 0. a 1. třída. Zde

 

Přihláška na letní tábor. Zde