Formuláře ke stažení

 

Formulář k uvolnění žáka z vyučování v případě, že žák opouští školu bez doprovodu rodiče. Zde

 

Formulář k uvolnění žáka do tří dnů - schválení třídním učitelem. Zde

 

Formulář k uvolnění žáka nad tři dny - schválení ředitelem školy. Zde

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci ve formátu doc.  Zde

 

Potvrzení o beznifekčnosti ve formátu doc.  Zde