Rozvrh hodin 6Vysvětlení použitých zkratek:

modré podbarvení - zájmové předměty, je potřeba se v prvním zářijovém týdnu přihlásit

bez podbarvení - povinné předměty

červené písmo - vyučováno v anglickém jazyce

ICT - informační a komunikační technologie, Pč - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova, HV - hudební výchova, VkO - výchova k občanství, Fy - fyzika, Špa - španělština, Ze - zeměpis, Př - přírodopis, Aj gra - anglická gramatika, VkZ - výchova ke zdraví, MkV - multikulturní výchova, SH - sociální hry, Dě - dějepis,