Rozvrh hodin 4

Vysvětlení použitých zkratek:

modré podbarvení - zájmové předměty, je potřeba se v prvním zářijovém týdnu přihlásit

bez podbarvení - povinné předměty

červené písmo - vyučováno v anglickém jazyce

ICT - informační a komunikační technologie, Pč - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova, HV - hudební výchova, Špa - španělština,  Aj gra - anglická gramatika,  Dr - dramatická výchova, Vl - vlastivěda, Př - přírodověda

V sudém týdnu dvě hodiny VV, v lichém týdnu dvě hodiny Pč

Zájmová španělština v pátek ráno začíná v 8:10.