Rozvrh hodin 2

Vysvětlení použitých zkratek:

modré podbarvení - zájmové předměty, je potřeba se v prvním zářijovém týdnu přihlásit

bez podbarvení - povinné předměty

červené písmo - vyučováno v anglickém jazyce

SH -sociální hry,  Pč - pracovní činnosti, VV - výtvarná výchova, HV - hudební výchova, Dr - dramatická výchova, Prv - prvouka, Gam - anglické hry

V sudém týdnu dvě hodiny VV, v lichém týdnu dvě hodiny Pč