Vánoční besídka 2015

Vánoční besídka, na tu se každý rok těšíme. V letošním roce si děti připravily

vystoupení inspirované pohádkou a písničkou o sobovi Rudolfovi s červeným nosem. Z příběhu, který děti s chutí a precizně odehrály, vyplývá poučení: Každý jsme jiný a je to tak v pořádku. Společně jsme si zazpívali. Prvňáčci měli připravenou autorskou písničku pana učitele Radima Šlince. Po představení na nás čekaly vánoční dobroty.