"Největší dary, které mohou děti dostat jsou otevřená mysl, 
láskyplné srdce a tvůrčí nadšení."

V naší škole vedeme děti nejen k naplňování akademických cílů, ale také k poznání sebe sama, k respektu a k umění řešení problémů. 
Našim žákům nabízíme otevřený pohled na svět bez předsudků a zbytečných soudů. Věříme, že v takovém prostředí se děti mohou beze zbytku věnovat svému potenciálu. Přirozená zvídavost je průvodcem po cestě k vnitřní motivaci.

Pracujeme na vývoji školy, kde jsou dveře otevřeny všem – dětem, rodičům i ostatním rodinným příslušníkům, učitelům, vychovatelům, spolupracovníkům a všem vstřícným lidem.

Každá třída má maximálně 18 žáků. Od první třídy si děti osvojují angličtinu s rodilým mluvčím. 
Od třetí třídy je do výuky zařazen druhý světový jazyk. Od druhé třídy mají děti možnost využití interaktivní tabule. 
Kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů.
Promptně a profesionálně reagujeme na potřeby každého dítěte.

Pilíře pedagogické ho procesu:
➢ rozvoj vnitřní motivace
➢ učení všemi smysly
➢ učení v souvislostech
➢ okamžitá zpětná vazba
➢ komunitní kruh
➢ využití osobnostního potenciálu

Celou pedagogickou koncepci podporují podmínky, které považujeme za důležité pro efektivní vzdělávání:

➢ Menší kolektiv dětí➢ Kvalitní pedagogické osobnosti
➢  Slovní způsob hodnocení
➢  Úzké propojení školy a rodiny
➢  Otevřená komunikace
➢  Vřelá spolupráce směrem ke komunitě, ve které žijeme