Přijímací řízení do šestého ročníku pro školní rok 2018/2019

 

Děti jsou do naší školy přijímány na základě přijímacího řízení. Maximální počet žáků ve třídě je 18, pro tento rok škola přijímá 12 žáků do budoucího šestého ročníku k plnění povinné školní docházky.

Ve druhém kole přijímacího řízení byly do šestého ročníku 2018/19 přijaty tyto děti:

15VS6B 15VS6A

 

Zápis probíhal formou dvacetiminutového testu všeobecných znalostí a setkáním s rodilým mluvčím, který posoudil úroveň znalosti anglického jazyka.

 

 Kritéria pro přijetí:

1) studijní předpoklady - všeobecný test znalostí 20 bodů
2) úroveň anglického jazyka   5 bodů
3) samé jedničky na posledním vysvědčení   5 bodů
4) sourozenec ve Victoria School   5 bodů
5) souznění rodičů s filozofií školy 10 bodů

 

18.5. 2018  bude "Rozhodnutí o přijetí" vyvěšeno na vstupních dveřích školy a na této webové stránce, dle § 183 odst. 2 školského zákona.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.