Prohlédněte si naše fotografie a videa 

1uvodfotovid

1foto 1video

 

   

                                                                                                           

Šablony pro Victoria School II

Projekt Šablony pro Victoria School II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316

v termínu realizace 1. 6. 2019-31. 5. 2021

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřské i základní škole, což umožní vyzkoušet a na určité období poskytnout podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, respektive dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Zároveň projekt podpoří činnost školního asistenta, a tedy dočasnou personální podporu, pro školní družiny a školní kluby. Důležitou oblastí podpory je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

 logolink MSMT VVV